Kullanım Yeri

Genelde maden ocaklarında ve sıcak, alevli ortamlarda özel üretim yapan fabrikalarda kullanılmaktadır.

Özellikleri

Genelde yeraltı maden ocaklarında kullanılan bu F tipi (Aleve dayanıklı) bantlar TS 547 normlarına göre imal edilir.

Chloroprene esaslı kauçuktan imal edilen bu tip bantlar yanmaya karşı iyi derece dayanıklıdır.

100 °C çalışma sıcaklığına kadar çok iyi mukavemet sağlayan bu tip bantların < 3 X 10 ohm elektrostatik geçirgenliği vardır.

Kullanım Yeri

Bu tip bantlar genelde konkasör şantiyelerinde, kum ocaklarında, çimento fabrikalarının bazı bölümlerinde, liman yükleme ve boşaltmada, enerji santrallerinin bazı bölümlerinde, karayolları çalışmalarında, kömür madenlerinin bazı kısımlarında, demir ve çelik fabrikalarının bazı birimlerinde, toprak ürünleri işleyen fabrikalarda, şeker fabrikalarında, taş ve kireç ocaklarında ve fabrikaların özellikle yükleme ve boşaltma ünitelerinin yanı sıra diğer bölümlerde de kullanılmaktadır.

Kullanım Yeri

Dökümhaneler, demir çelik fabrikaları, tuğla ve kiremit fabrikaları, seramik fabrikalarının bazı kesimleri, çimento fabrikaları, kireç ocakları, bazı maden ocakları, ısı ve sulu ortamda üretim yapan fabrikalarda kullanılmaktadır.

Özellikleri

EPDM esaslı imal edilen T tipi (ısıya dayanıklı) bantlar genelde sıcak malzemenin taşınmasında kullanılır.

Asitlere, suya, ozona ve oksijene iyi şekilde dayanıklılık gösterir.

Bant yüzey sıcaklığı 50 °C ile 200 °C arası sıcaklığa dayanan bu tip bantlarda malzeme sıcaklığıda 100 °C ile 200 °C arası değişkenliği taşıyabilmektedir.

Bu tip bantlarda elektrostatik geçirgenlik < 3 X 10 ohm’dur.

Kullanım Yeri

Kimyevi maddeler üreten bazı fabrikalarda, gübre fabrikalarında, cam fabrikalarında kullanılmaktadır.

Özellikleri

Nitril kauçuk esaslı üretilir.

Yağa ve grese dayanıklıdır ve bu tür ortamda çalışan konveyör bantlarda kullanılır.

O tipi(Yağa dayanıklı) bantların çalışma sıcaklığı en çok 95 °C’dir.

Yağ ve gresin yanı sıra asit, aromatik hidrokarbonlara da dayanıklıdır.

3 X 10 ohm elektrostatik geçirgenlik vardır.

Teknik Özellikler

Özel bir teknik ile üretilen üzerine elevatör kovaları bağlanan düz kayışlara elevatör kayışları denir. Bu kayışlar konveyör bantlara göre daha değişik bir sistemle üretilir. Konveyör bantlarda olduğu gibi bu kayışların üzerinde kauçuk kaplaması yoktur bu yüzden kullanılan karkas malzemesi çok özeldir. Elevatör kayışlarının üzerine kova bağlamak için açılan delikler kayıştaki mukavemeti azaltacağından yapılan kayışlar kayışın uzunluğuna göre mukavemeti hesaplanarak imal edilir. Elevatör kayış ihtiyaçlarınızda Vulkanize satış servisimiz size en uygun elevatör kayışını tavsiye edecektir.

Teknik Özellikler

Kauçuk esaslı lastik levha, birbiri ile karşılıklı bağlanan ve sıkıştırılan iki parçanın yüzeyleri arasında sızdırmazlık sağlayan contaların yapımında kullanılan, doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve özel kimyasal karışımlardan vulkanize edilen esnek bir malzemedir. İstenildiğinde bazı amaçlara göre içine karkas malzeme konularak mukavemeti daha da yükseltilebilmektedir.

Teknik Özellikler

Sıyırıcılar, konveyör hattında taşınan materyalleri konveyör bantın üzerine doğru yönlendirmekte ve materyalin hattın dışına çıkmasını önlemekte kullanılırlar.

Konveyör hattının kenarlarını kapatmak amacıyla özel olarak tasarlanmış kauçuk bir malzemedir. Çeşitli kalınlık ve uzunluklarda siparişiniz üzerine üretilmektedir.

Hemen Ara